Работата

Всички одобрени кандидати за стюарди и стюардеси, които завършат успешно 6-седмичния курс за обучение, получават 2-годишен договор, с възможност за продължаването му за постоянен.

Работното Ви място ще бъде една от над 85-те бази на Ryanair в Европа (единствено). Авиокомпанията си запазва правото да посочи база, в която, към дадения момент, има най-голяма оперативна необходимост от допълване на персонала. От всички кандидати се изисква гъвкавост по отношение на локацията. След започване на работа, ако по някаква причина базата не Ви удовлетворява, имате право и възможност да кандидатствате за промяната й. Обикновено, исканията биват удовлетворявани в рамките на 3 месеца до 1 година.

Единствено служителите, базирани във Великобритания, подписват договори по британското законодателство, а за всички останали бази в Европа – договорите са по ирландското законодателство.

Работното време е според фиксиран месечен график, като принципът е повтаряем цикъл от 5 работни дни, последвани от 3 почивни дни.

Всички стюарди и стюардеси на авиокомпанията имат право на неограничен брой самолетни билети, в цялата мрежа на Ryanair, на цена 7,50 евро на посока.

Подробности относно работната заплата и бонуси ще бъдат съобщени по време на презентацията, в деня за интервюта, на одобрените по документи кандидати.

NB* Работата не е подходяща за студенти и няма възможност да се съвместява със следването. Всички кандидати, които са все още студенти трябва да имат готовност, при одобрение, да прекъснат обучението си за периодa на договора. Моля, преценявайте приоритетите си внимателно и предварително!