Обучение

Всички кандидати, които са одобрени първоначално по документи и впоследствие на интервю, преминават задължително 6-седмично обучение. Обучението включва теоретична и практическа подготовка за длъжността стюард/стюардеса и завършва с изпит. Практиката до момента показва, че 96% от обучаемите полагат изпита си успешно. В рамките на 2-3 дни, след успешно положен изпит се започва работа.

Стандартните учебни центрове за кабинен състав за Райънеър се намират в Хаан, Германия и Бергамо, Италия. Периодично се предлагат и други, местни курсове, например в Испания, Унгария, Румъния, Гърция и т.н. Няколко пъти обучения са се провеждали и в София, но те, както и всички останали местни курсове, са по-скоро изключения и се случват сравнително рядко.

От април 2018 г. обучението е изцяло безплатно, също както и полетите от София, до който и да е учебен център. Нещо повече, обучаемите получават заплащане за всеки ден от обучението си, което се превежда по банкова сметка всяка седмица. По този начин обучаемите могат да покриват разходите си за храна и настаняване.

Конкретните локации и дати за обучение към дадения момент ще Ви бъдат съобщени по време на интервюто.